Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
 • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
 • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
Мэдээ мэдээлэл
 • 2019.05.03
Аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, МСҮТ хамтран “Элсэлт-сургалт-төгсөлт-Ажлын байр” аймгийн зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Аймгийн ХХҮГ-аас тус зөвлөгөөнд “Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөрийн зах зээлийн 2019-2021 оны төлөв байдлын судалгаа”-ны дүн, орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн ирэх 3 жилийн эрэлт нийлүүлэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх ажил үйлчилгээ, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой илтгэл мэдээллийг хэлэлцүүллээ.
 • 2019.04.02
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-2019” сарын аяны нээлтийн арга хэмжээг 4 дүгээр сарын 2-нд аймгийн Хөгжимт драмын театрт зохион байгууллаа.
 • 2019.03.19
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2019 оны 3 сарын 17-19-ны өдрүүдэд байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
 • 2019.03.19
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хамтран 2019 оны 3 дугаар сарын 18, 19-ний өдөр Арвайхээр суманд амжилттай зохион байгууллаа.
 • 2019.03.17
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын “Гэр бүлийн зөвлөл”-өөс 2019 оны 3 сарын 17-ны өдөр уламжлал ёсоор “Өглөөний цай” арга хэмжээг зохион байгууллаа.
 • 2019.01.25
Аймгийн Цагдаагийн газраас "Сар шинэ-2019" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2019 оны 1-р сарын 24-ны өдөр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын албан хаагчдад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрмийг сурталчлан таниулах сургалтыг зохион байгууллаа.
 • 2018.02.28
БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны хүрээнд гадаадаас ажилчин авах сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг зохион байгуулах тухай зарлал
 • 2018.01.26
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвөөс Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах гэрчилгээ авсан “Форум ланд” сургалтын байгууллагаас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны мэргэшүүлэх 40 цагийн сургалтыг 2018 оны 01 сарын 22-ноос 25-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймагт 3 дахь удаагаа зохион байгууллаа.
 • 2018.01.11
Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа 2017 оны 04 дүгээр сард Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 22,971 өрх хамрагдсан.
 • 2018.01.03
Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хууль 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэллээ.
 • 2018.01.01
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах дараалал
 • 2017.10.09
Монгол улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, Засгийн газрын 2012.05.30-ны 185, 2016.12.21-ний 200 дугаар тогтоолын дагуу Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 сарын 27-ны өдрийн а/113 тоот захирамжаар 0-16 насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхийг тогтоох, тэдгээр хүүхдүүдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс" байгуулагдсан.