Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
Мэдээ мэдээлэл
  • 2021.10.20
Цар тахлын үед аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд малчдыг малжуулах арга хэмжээг Өвөрхангай аймгийн 19 суманд хэрэгжүүлж 22 залуу малчин өрхөд 1191 толгой бог мал худалдан авч өглөө. Ингэснээр мал аж ахуйн салбарт 44 байнгын ажлын байр бий болж байна. Энэ арга хэмжээний гол зорилго нь малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар малгүй болон цөөн толгой малтай малчин өрхөд барьцаагүй, хүүгүй, эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг олгож ажлын байр шинээр бий болгох, тэдгээрийн ажлын байрыг хадгалах, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Буянт мал сүрэг нь таван төрөлдөө өсөх болтугай
  • 2021.10.19
Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар нь “Хөгжлийн шийдэл” төрийн бус байгууллагатай хамтран Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн шилдэг “Старт-Ап “ залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээг 2021 оны 10 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 15-34 насны 18 багийн залуус орон нутгийн онцлогийг тодорхойлсон шинэ технологи, инноваци бүхий шинэлэг санал, санаачлага гаргаж оролцсоноос барилгын материалын үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, ноос ноолуурын цэвэрлэгээ, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр оролцсон 6 багийн шинэлэг санаа шалгарч, хоёр дугаар шатны арга хэмжээнд оролцох эрхтэй болсон. Шалгарсан багууд цаашид 5 долоо хоногийн турш бэлтгэл хурдасгуур арга хэмжээнд хамрагдах ба шилдэгийн шилдэг 1 багт 10 сая төгрөгийн буцалтгүй дэмжлэг авах эрх, 2 багт улсын уралдаанд оролцох эрхийг тус тус олгох юм.