Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү. холбо
Мэдээ мэдээлэл
  • 2019.05.03
Аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, МСҮТ хамтран “Элсэлт-сургалт-төгсөлт-Ажлын байр” аймгийн зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Аймгийн ХХҮГ-аас тус зөвлөгөөнд “Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөрийн зах зээлийн 2019-2021 оны төлөв байдлын судалгаа”-ны дүн, орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн ирэх 3 жилийн эрэлт нийлүүлэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх ажил үйлчилгээ, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой илтгэл мэдээллийг хэлэлцүүллээ.
  • 2019.04.02
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-2019” сарын аяны нээлтийн арга хэмжээг 4 дүгээр сарын 2-нд аймгийн Хөгжимт драмын театрт зохион байгууллаа.
  • 2019.03.19
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2019 оны 3 сарын 17-19-ны өдрүүдэд байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
  • 2019.03.19
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хамтран 2019 оны 3 дугаар сарын 18, 19-ний өдөр Арвайхээр суманд амжилттай зохион байгууллаа.
  • 2019.03.17
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын “Гэр бүлийн зөвлөл”-өөс 2019 оны 3 сарын 17-ны өдөр уламжлал ёсоор “Өглөөний цай” арга хэмжээг зохион байгууллаа.