Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. А/33 Тушаал 2018.10.01 Татах
2. А/13 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулагдсан тухай шийдвэр 2018.05.03 Татах
3. А/12 Үйлдвэрийн осол, хурц хордлогыг судлан бүрэн орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай 2018.05.03 Татах
4. А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018.04.09 Татах
5. А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.03.04 Татах
6. А/01 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2018.02.02 Татах
7. А/11 ХХҮГ-ын үйл ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөө батлах тухай 2017.02.23 Татах
8. А/05 Сануулгын хуудас олгох журам батлах тухай 2017.02.17 Татах
9. А/6 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2017.02.17 Татах
10. А/08 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2014.04.13 Татах