Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.12.30 Татах
2. А/41 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020.12.22 Татах
3. А/40 Хөрөнгө тоолох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.12.11 Татах
4. А/36 Байгууллагын үйл ажиллагааг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020.12.01 Татах
5. А/35 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.11.13 Татах
6. А/34 Байгууллагын үйл ажиллагааг тусгай горимд шилжүүлэх тухай 2020.11.12 Татах
7. А/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.11.11 Татах
8. А/31 Урамшуулал олгох тухай 2020.11.06 Татах
9. А/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.08.25 Татах
10. А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020.07.29 Татах
11. А/24 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай 2020.07.01 Татах
12. А/22 Хөрөнгө тоолох ажлын хэсэг байгууулах тухай 2020.06.22 Татах
13. А/22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.06.12 Татах
14. А/21 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020.06.02 Татах
15. А/20 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020.06.02 Татах
16. А/19 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай 2020.06.02 Татах
17. А/16 Орон нутгийн онцлаг хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.05.06 Татах
18. А/15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020.05.05 Татах
19. А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020.04.16 Татах
20. А/13 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгох тухай 2020.04.08 Татах