Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. А/49 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, үйлчилгээг 2021-2022 онд зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2021.04.14 Татах
2. А/42 Тусгай хэрэгчэл нийлүүлэх байгуулллагын жагсаалт батлах гэрээ байгуулах тухай 2021.03.29 Татах
3. 1/3473 Чиглэл өгөх тухай 2020.12.02 Татах
4. А/45 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээнд нэмэлт оруулах тухай 2020.02.05 Татах
5. 01 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай 2020.01.31 Татах
6. А/360 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2019 оны төсвийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай 2019.11.25 Татах
7. 1/789 ХНХС-ын 2019 оны 1/789 дугаартай "Чиглэл өгөх тухай" үүрэг бүхий албан бичиг 2019.03.28 Татах
8. A/82 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ХНХС-ын тушаал 2019.03.05 Татах
9. А/65 Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай 2019.02.14 Татах
10. А/60 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн хуваарь батлах тухай сайдын тушаал 2019.02.01 Татах
11. 137 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох босго шугам тогтоох тухай 2018.06.14 Татах
12. A/77 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017.04.28 Татах
13. A/77 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хавсралт 2017.04.28 Татах
14. A/68 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017.04.19 Татах
15. A/26 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017.02.16 Татах
16. A/18 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2017.01.27 Татах
17. A/216 A/104 2016 оны А/216/А/104 тоот тушаал: Журам шинэчлэн батлах тухай 2016.11.02 Татах
18. A/93 2016 оны А/93 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2016.04.18 Татах
19. A/36 2016 оны А/36 тоот тушаал: Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2016.02.08 Татах
20. A/171 A/496 2015 оны А/171/496 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015.12.15 Татах