Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. 05/1994 Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 2020.11.10 Татах
2. 188 БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020.05.27 Татах
3. 1/689 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын ХЭГ/1043 тоот тушаал 2020.04.20 Татах
4. Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай 2020.03.12 Татах
5. 01/348 Дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал 2019.05.21 Татах
6. 111 Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2019.03.21 Татах
7. 59 2019 оныг Эх оронч худалдан авалтын жил болгох тухай 20190130-59 2019.01.30 Татах
8. 33 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019.01.23 Татах
9. 38 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах 2019.01.23 Татах
10. 24 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол 2019.01.16 Татах
11. 26 Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 2019.01.16 Татах
12. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөрүүдийг батлах тухай ХЭҮЗ-ийн тогтоол 2019.01.14 №01 2019.01.14 Татах
13. 6 Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам 2019.01.09 Татах
14. 7 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам ЗГ-ын тогтоол-7 2019.01.09 Татах
15. 382 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай ЗГ-ын тогтоол 2018.12.19 Татах
16. 17 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2018.01.19 Татах
17. 340 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017.12.13 Татах
18. 317 Гадаадаас 2018 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2017.11.24 Татах
19. 316 Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт 2017.11.24 Татах
20. 197 Дугаар 197 /ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ / 2017.07.04 Татах