Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. 04 Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай 2018.10.05 Татах
2. 03 Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай 2018.09.17 Татах
3. А/524 Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2018.08.28 Татах
4. А/266 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулав. 2017.05.26 Татах
5. А/113 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2016.11.14 Татах