Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. 39 Адил боломж хөтөлбөр 2019.06.13 Татах
2. 44 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018.06.19 Татах
3. 44 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт 2018.06.19 Татах
4. 39 Нэг өрх-Нэг ажлын байр 2018.05.30 Татах
5. 16 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр 2018.03.23 Татах
6. 04/03 2017 оны төсвийн тодотгол 2017.05.08 Татах
7. 03/01 Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хавсралт 2016.12.01 Татах
8. 03/01 Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2016.12.01 Татах
9. 15 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр 2016.11.13 Татах
10. 2/01 "БҮТЭЭЛЧ ӨВӨРХАНГАЙ-2020" хөтөлбөр батлах тухай 2016.09.28 Татах