Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. 39 Адил боломж хөтөлбөр 2019.06.13 Татах
2. 77 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр батлах тухай 2018.11.16 Татах
3. 44 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018.06.19 Татах
4. 44 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт 2018.06.19 Татах
5. 39 Нэг өрх-Нэг ажлын байр 2018.05.30 Татах
6. 16 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр 2018.03.23 Татах
7. 04/03 2017 оны төсвийн тодотгол 2017.05.08 Татах
8. 03/01 Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хавсралт 2016.12.01 Татах
9. 03/01 Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2016.12.01 Татах
10. 15 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр 2016.11.13 Татах
11. 2/01 "БҮТЭЭЛЧ ӨВӨРХАНГАЙ-2020" хөтөлбөр батлах тухай 2016.09.28 Татах