Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
Хууль эрх зүй
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1. 39 Адил боломж хөтөлбөр 2019.06.13 Татах
2. 44 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018.06.19 Татах
3. 44 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт 2018.06.19 Татах
4. 39 Нэг өрх-Нэг ажлын байр 2018.05.30 Татах
5. 16 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр 2018.03.23 Татах
6. 04/03 2017 оны төсвийн тодотгол 2017.05.08 Татах
7. 03/01 Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хавсралт 2016.12.01 Татах
8. 03/01 Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2016.12.01 Татах
9. 15 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр 2016.11.13 Татах
10. 2/01 "БҮТЭЭЛЧ ӨВӨРХАНГАЙ-2020" хөтөлбөр батлах тухай 2016.09.28 Татах