Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүлэлт батлах тухай цэсний мэдээллүүд