Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах дараалал
  • 2018.01.01
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах дараалал
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах дараалал

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах дараалал