Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс" байгуулагдсан.
  • 2017.10.09
Монгол улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, Засгийн газрын 2012.05.30-ны 185, 2016.12.21-ний 200 дугаар тогтоолын дагуу Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 сарын 27-ны өдрийн а/113 тоот захирамжаар 0-16 насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхийг тогтоох, тэдгээр хүүхдүүдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс" байгуулагдсан.

Уг салбар комисс анхны хурлаа 2017 оны 10 сарын 09-ний өдөр хийж, хуралд 11 хүүхэд өрхийн эмч, эцэг эхийн хамт оролцож, 3 хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж тогтоож, үүнээс 1 хүүхдэд байнгын асаргаа тогтоож өглөө. 3 хүүхэд насанд хүрсэн, 5 хүүхэд нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж, шинжилгээ өгч, IQ тогтоолгох шаардлагатай байсан. Эдгээр хүүхдүүд Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн тусгай бүлэгт суралцаж, боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж байна. Уг салбар комисс нь сард 2 удаа хуралдах бөгөөд дараагийн хурлыг 2017 оны 10 сарын 26-ний өдрийн 14:00 цагаас хийхээр боллоо.


Бусад