Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
"Хишиг өдөр" арга хэмжээг зохион байгууллаа.
  • 2017.10.02
Аймгийн ИТХ-аас 2017 оны "АХМАДАА ДЭЭДЛЭХ ЖИЛ" болгож зарласантай холбогдуулан хөдөлмөр, халамжийн салбараас өндөр насны тэтгэвэртээ гарсан ахмадуудынхаа ажлын туршлагаас хуваалцсан "ХИШИГ ӨДӨР" арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Аймгийн ИТХ-аас 2017 оны "АХМАДАА ДЭЭДЛЭХ ЖИЛ" болгож зарласантай холбогдуулан хөдөлмөр, халамжийн салбараас өндөр насны тэтгэвэртээ гарсан ахмадуудынхаа ажлын туршлагаас хуваалцсан "ХИШИГ ӨДӨР" арга хэмжээг зохион байгууллаа.


Бусад