Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
''Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жижиг зээл олгох арга хэмжээ''-ний зээлийн өмнөх 2 өдрийн сургалт зохион байгуулагдаж байна.
  • 2021.08.27
''Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жижиг зээл олгох арга хэмжээ''-ний зээлийн өмнөх 2 өдрийн сургалт зохион байгуулагдаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан “Санхүүгийн хэлэлцээр”-ийн хүрээнд “Дэлхийн банк”-ны санхүүжилтээр “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна.
Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн зорилго нь хүн амын тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, бүтээмжтэй аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих, зорилтот бүлгийн иргэдийн аж ахуй эрхлэх чадавхыг дээшлүүлэх замаар бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжихэд оршино.
Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээ нь:
- Зээлийн өмнөх сургалт
- Жижиг зээл олголт
- Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээ гэсэн үе шаттай явагддаг. Энэхүү бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээнд хамрагдахаар хүсэлт гаргасан иргэдэд зээлийн өмнөх сургалтын арга хэмжээг ковидын үеийн нөхцөл байдалд тохируулан, халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан 10 хүртэлх хүний бүлгийн зохион байгуулалтаар хийж байна.

Бусад