Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
  • 2019.03.19
Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хамтран 2019 оны 3 дугаар сарын 18, 19-ний өдөр Арвайхээр суманд амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн болон сумдын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдаж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангахад тулгамдаж буй асуудлуудын талаар харилцан ярилцаж, сумдын мэргэжилтнүүд сайн туршлагаасаа хуваалцлаа.


Бусад