Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, МСҮТ хамтран “Элсэлт-сургалт-төгсөлт-Ажлын байр” аймгийн зөвлөгөөн зохион байгууллаа.
  • 2019.05.03
Аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, МСҮТ хамтран “Элсэлт-сургалт-төгсөлт-Ажлын байр” аймгийн зөвлөгөөн зохион байгууллаа.
Аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ, МСҮТ хамтран “Элсэлт-сургалт-төгсөлт-Ажлын байр” аймгийн зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Аймгийн ХХҮГ-аас тус зөвлөгөөнд “Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөрийн зах зээлийн 2019-2021 оны төлөв байдлын судалгаа”-ны дүн, орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн ирэх 3 жилийн эрэлт нийлүүлэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх ажил үйлчилгээ, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой илтгэл мэдээллийг хэлэлцүүллээ.

2019-2021 онд Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр 2819 ажиллах хүчний эрэлт үүсэх төлөвтэй байгаа ба эдгээрийн 24.5 хувь нь мэргэжилтэн буюу дээд боловсролоор олгогддог мэргэжил шаардах ажил, 36.7 хувь нь мэргэжил шаардахгүй энгийн ажлын байр, 38.9 хувь нь техникийн болон туслах мэргэжилтэн байна. Энэхүү судалгааны дүнтэй холбогдуулан цаашид чадварлаг мэргэжилтэй ажилтаныг бэлтгэх, тэдэнд хөдөлмөрийн соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр түншлэгч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа нэн чухал байгааг зөвлөгөөнд оролцогчид онцолж байлаа.


Бусад