Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
Байгууллагын эрхэм зорилго
Байгууллагын эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх мэргэшсэн чадварлаг, ёс зүйг эрхэмлэсэн, бүтээлч хамт олон байх

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

Зөв бодлогыг зөв арга барилаар удирдах, төрийн албан хаагчдын мэргэшил, мэдлэг боловсрол, харилцаа хандлага, сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх, удирдлагын манлайллыг хангаж байгууллагын тасралтгүй суралцах үйл явцыг дэмжих замаар иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ:

Албан хаагч бүр хуулийг дээдэлж,  хөдөлмөрийн дотоод журмаа чандлан сахиж, удирдлагын зүгээс мэргэжилтэнүүддээ итгэл үзүүлэн, гүйцэтгэлийн менежмэнтийг чухалчилж, зөрчлийг зохицуулах, манлайлагч байх зарчмыг баримтлан  хамт олноороо авлигын эсрэг байх