Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Иргэн та цаг хугацаагаа хэмнэж цахим үйлчилгээг ашиглаарай ehalamj.mn Дэлгэрэнгүй...
  • Та яг одоо Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем болох www.ehalamj.mn -д цахимаар дансаа бүртгүүлээрэй.
Байгууллагын эрхэм зорилго
Байгууллагын эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх мэргэшсэн чадварлаг, ёс зүйг эрхэмлэсэн, бүтээлч хамт олон байх

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

Зөв бодлогыг зөв арга барилаар удирдах, төрийн албан хаагчдын мэргэшил, мэдлэг боловсрол, харилцаа хандлага, сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх, удирдлагын манлайллыг хангаж байгууллагын тасралтгүй суралцах үйл явцыг дэмжих замаар иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ:

Албан хаагч бүр хуулийг дээдэлж,  хөдөлмөрийн дотоод журмаа чандлан сахиж, удирдлагын зүгээс мэргэжилтэнүүддээ итгэл үзүүлэн, гүйцэтгэлийн менежмэнтийг чухалчилж, зөрчлийг зохицуулах, манлайлагч байх зарчмыг баримтлан  хамт олноороо авлигын эсрэг байх