Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Арвайхээр сумын эмэгтэйчүүдэд зориулсан өдөрлөг зохион байгууллаа.
  • 2019.10.10
“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Арвайхээр сумын эмэгтэйчүүдэд зориулсан өдөрлөг зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Бүтээлч Өвөрхангай” хөтөлбөрийн 3.4.2 дахь зорилт, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 77 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас Арвайхээр сумын ажил эрхэлдэггүй болон хүүхэд, өндөр настан асардаг эмэгтэйчүүдэд зориулсан өдөрлөг зохион байгууллаа.
Өдөрлөгт Олон улсын хүний нөөцийн хөгжлийн академийн захирал Н.Амаржаргал оролцож, эмэгтэйчүүдэд гэр бүлийн харилцаа, үнэ цэнэ, хувь хүний ёс зүй, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл өгч, сургалт зохион байгууллаа.