Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Нийгмийн халамжийн салбарын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалт амжилттай зохион байгууллаа.
  • 2019.10.09
Нийгмийн халамжийн салбарын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалт амжилттай зохион байгууллаа.

Нийгмийн халамжийн салбарын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, нийгмийн ажилтны мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар олгох, халамжийн шинэчлэлийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, хандлага төлөвшүүлэх хангайн бүсийн сургалт Өвөрхангай аймагт 2019 оны 10-р сарын 7,8-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Тус сургалтад Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан 131 төрийн албан хаагч хамрагдсан бөгөөд тус сургалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас Азийн хөгжлийн банкны “Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төслийн санхүүжилтээр зохион байгууллаа.