Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн төсөл хүлээн авах төслийн зарлал
  • 2019.09.04

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлж, өөрсдийн сайн дурын болон үүсгэл санаачлагаараа нэгдэн бүлэг болж орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор өрхийн жижиг үйлдвэрлэл эрхэлж буй Арвайхээр сумын зорилтот бүлгийн иргэдийн төслийг 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-нийг дуустал Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 203 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд дараах иргэн хамрагдана:

Ахмад настан;

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;

Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;

Хорих ангиас суллагдсан иргэн;

Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;

Өрх толгойлсон эх /эцэг/:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх.

Холбоо барих утас:70322741

 ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР