Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
  • Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй залуучуудыг урьж байна. Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 210 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү. холбо
2017 оны 11, 12 дугаар сарын хүнсний эрхийн бичгийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-нээс эхлэн олгож эхлэлээ.
  • 2018.01.11
2017 оны 11, 12 дугаар сарын хүнсний эрхийн бичгийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-нээс эхлэн олгож эхлэлээ.
Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа 2017 оны 04 дүгээр сард Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 22,971 өрх хамрагдсан.

Судалгааны үр дүнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 292,5 оноос доош үнэлгээтэй өрхүүд хамрагдахаар болсон. Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд нийт 1936 өрх, Арвайхээр сумын хэмжээнд 840 өрх хамрагдаж. 2017 оны 11, 12 дугаар сарын хүнсний эрхийн бичгийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-нээс эхлэн олгож эхлэлээ.