Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний нэгдсэн портал
Урсдаг зар:
  • Аймгийн цагдаагийн газраас сургалт зохион байгууллаа
  • Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ХБИ-ний хөнгөлөлт, тусламж, Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, Цалинтай эхийн мөнгөн тэтгэмж, Жирэмсэн эхийн мөнгөн тэтгэмжүүд олгож эхэллээ. Дэлгэрэнгүй...
“Эрүүл, аюулгүй ажлын байр” Кофетой уулзалтыг зохион байгууллаа.
  • 2019.05.24
“Эрүүл, аюулгүй ажлын байр”  Кофетой уулзалтыг зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас Арвайхээр суманд хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ажил олгогч нарт Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, хоол үйлдвэрлэлийн салбар дахь ажиллах хүчний хүрэлцээ хангамж, ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлуудыг хөндсөн “Кофетой уулзалт” зохион байгууллаа.

Ажил олгогч нараас мэргэжлийн ур чадвар сайтай тогоочийн хүрэлцээ муу, ажиллаж буй ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар хангалтгүй, ажилд хариуцлагатай хандах хандлага төлөвшөөгүй, цаашид энэ салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, дадлагажуулах, чадваржуулах асуудлыг шат шатандаа анхаарч ажиллах талаарх нийтлэг санал гарлаа.

Мөн энэ үеэр оролцогчдод “Эрүүл, аюулгүй ажлын байр” аяны дэвтэр, “Дэвжээ” тэмцээний удирдамжийг танилцуулж, гардууллаа. Цаашид эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар бүрээр ажил олгогчдын хэсэгчилсэн уулзалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

 

 

 

 


Бусад